"AM" kategória

„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45 km/h (kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál.

Tanfolyamra történő felvétel feltételei

 • legalább 13 és ½ életév betöltése
 • külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása

A tanuló az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 • ha a 13 és ¾ életévet betöltötte
 • ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
Fontos, hogy elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam kezdetétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el.
 

A tanfolyam tantárgyai 

Elméleti tanórák

 • Közlekedési alapismeretek
 • Járművezetés elmélete

ÖSSZESEN: 16 óra = 30.000,- Ft*

E-learning = 30.000,- Ft*

Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeként kötelezően teljesítendő minimális óraszámok és menettávolság:

Gyakorlati tanórák

Járműkezelés gyakorlat: 4 óra

Járműkezelési vizsga: 15 perc

Városi vezetés: 6 óra

Forgalmi vizsga: 30 perc

ÖSSZESEN: 10 óra (100 km) + 1 vizsgaóra =  8.900 Ft / óra = 97.900,- Ft*

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 50 perc.

A motoros oktatás és vizsgák alatt kötelezően használatos védőfelszerelés: protektoros öltözék és bukósisak!

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

 • 14. életév betöltése
 • érvényes közlekedési alapismeretek vizsga
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének elvégzése
 • a kötelező óraszámok és menettávolságok igazolt teljesítése
 • sikeres járműkezelési vizsga

Járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára csak a 14. életév betöltése után bocsátható.

A vizsgadíjak és egyéb költségek

 • közlekedési ismeretek vizsga (számítógépes): 10.500,- Ft
 • járműkezelési vizsga: 7.200,- Ft
 • forgalmi vizsga: 7.200,- Ft
 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díja: 15.500,- Ft

* A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek! AZ ÁRAK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK!

© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode