"B" kategória

Tanfolyamra történő felvétel feltételei

 • legalább 16 és ½ életév betöltése
 • érvényes vezetői engedély esetén, a vezetői engedély fénymásolata
 • külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása

A tanuló az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 • ha a 16 és ¾ életévet betöltötte
 • ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
Fontos, hogy elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el.

A tanfolyam tantárgyai 

Elméleti tanórák

Közlekedési ismeretek: 20 óra

Járművezetés elmélete: 6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 óra

ÖSSZESEN: 28 óra = 45.000,- Ft*

E-learning = 45.000,- Ft*

Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeként kötelezően teljesítendő minimális óraszámok és menettávolság:

Gyakorlati tanórák

Járműkezelés (alapoktatás): 9 óra

Városi vezetés: 14 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga: 50 perc

ÖSSZESEN: 29 óra (580 km) + 1 vizsgaóra =  8.900 Ft / óra = 267.000,- Ft*

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 50 perc.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

 • 17. életév betöltése
 • érvényes közlekedési alapismeretek vizsga
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének elvégzése
 • a kötelező óraszámok és menettávolságok igazolt teljesítése

A vizsgadíjak és egyéb költségek

 • közlekedési ismeretek vizsga (számítógépes): 4.600,- Ft
 • forgalmi vizsga: 11.000,- Ft
 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díja: 15.500,- Ft

* A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek! AZ ÁRAK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK!

© 2015 Minden jog fenntartva.